Tak pisali o nas:

Rzecz o Książkach

Źródło : Tomasz Stańczyk, Rzeczpospolita 02.02.2008

Herbarz najwyżej zatwierdzony


Herbarz

Pomysł wydawania reprintów nigdy nie wydaje się bardziej sensowny, niż gdy chodzi o książkę nie tylko rzadką, lecz jednocześnie wyjątkowo niedostępną dla kieszeni czytelnika.


Taki właśnie jest przypadek wydanego w 1853 roku w Warszawie „Herbarza rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzonego“. Pod koniec ubiegłego roku na aukcji w Warszawie został sprzedany za 14 tysięcy złotych. Niemal jednocześnie ukazało się jego fotooffsetowe wydanie. Jest on zwany herbarzem Pawliszczewa, od nazwiska wysokiego urzędnika carskiego obarczonego zadaniem wydania takiej publikacji. Poprzedziła je lustracja szlachty Królestwa Polskiego, która musiała udowodnić swoje prawa do herbu.


Kolorowym podobiznom 135 herbów wykonanych, jak podkreślono we wstępie, przez najprzedniejszych petersburskich rytowników towarzyszą – oczywiście w dwóch językach – ich skrupulatne opisy i wykazy 389 rodzin, które je noszą. Najciekawsze są informacje o nadaniach szlachectw i herbów przez carów Aleksandra I i Mikołaja I. Mieszane uczucia budzą te, które zostały otrzymane za „niezłomną wierność i przywiązanie do tronu“. Właśnie z tego powodu został hrabią Aleksander Walewski. Jednak w innych przypadkach chodziło o uhonorowanie pracy dla kraju, czyli Królestwa Polskiego, jak w przypadku Wojciecha Langego, budowniczego kanałów żeglownych, lub sumiennej, długoletniej służby urzędniczej dyrektorów, komisarzy, inspektorów. Jeden z nich, Józef Majewski, otrzymał herb o znamiennej nazwie Dosługa. Bywało, że dzieci były podnoszone do stanu szlacheckiego za pełne poświęcenia czyny swoich rodziców. Taki był przypadek dzieci Jana Danielskiego, komisarza obwodu pułtuskiego, który zmarł „przez gorliwość swoją o dobro ludzkości w czasie panującej w tym powiecie choroby cholery“. Nobilitowany aptekarz, także za zasługi w zwalczaniu cholery, dostał w herbie czarę z wężem, a nauczyciel trzy gęsie pióra. Car nie pomijał neofitów, nadając herb i szlachectwo Wołowskim i Fraenklom.


„Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony“. Reprint wydania z 1853 r.Wydawnictwo graf_ika, Warszawa 2007

RegulaminREGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W SKLEPIE INTERNETOWYM ZETA ARS


| Pobierz formularz zwrotu w formacie pdf |

Sprzedaż w serwisie Allegro, prowadzona jest przez P.H.U. "Zeta" Tadeusz Zawada, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Katowicach gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerem 295, NIP: 634-007-68-15, REGON 008433017, z siedzibą w Katowicach przy al. Wojciecha Korfantego 179B zwany dalej Zeta Ars.


1. Zeta Ars prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na platformie Allegro.pl.

2. Zakupu dokonuję się poprzez udział w licytacji lub w formie "kup teraz" przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

3. Udział w licytacji jest wiążący i stanowi podstawę do obiążenia klienta kwotą równą wylicytowanej opłacie za przedmiot oraz kwotą za przesyłkę.

4. Każdy zakup potwierdzany jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

PROCEDURA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:1. Zakończeniu aukcji lub w przypadku zakupu poprzez "Kup teraz" klient otrzymuje pocztą elektroniczną informację o nabytym towarze, sposobach płatności, numerach rachunków.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się - po zaksięgowaniu odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym naszej firmy, ewentualnie po otrzymaniu przez nas informacji o dokonaniu przez klienta przelewu za pomocą dostępnych internetowych bezpiecznych form płatnści.

3. Wpłata (kwota zamówienia wraz z kosztami przesyłki) powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od otrzymania potwierdzenia o którym mowa w pkt.1.

4. w przypadku braku wpłaty oraz braku możliwości kontaktu z klientem rezerwujemy sobie prawo do wystawienie negatywnego komentarza oraz do wystąpienia do serwisu Allegro o zwrot opłaty prowizyjnej z winy kupującego.

5. Czas realizacji zamówienia (czas od zaksięgowania stosownej kwoty do wysyłki) wynosi do 2 dni roboczych (z reguły jest to ten sam dzień).

6. Zeta Ars nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy (zależny od przewoźnika – Poczta Polska lub firma kurierska).

7. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Zeta Ars.

8. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

9. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są gotowe do wysyłki.

10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

10. Zeta Ars zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

11. Koszty dostawy uwzględnione będą w składanym zamówieniu. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta sposób, o którym informuje Na poprzez formularza Allegro lub drogą mailową.

12. Przesyłki dostarcza:

a) Poczta Polska - przesyłka priorytetowa, czas dostawy około 2 dni robocze;

b) Firma kurierska - przesyłka kurierska, czas dostawy około 1 dzień roboczy.

PRZESYŁKI ZAGRANICZNE


1. Przesyłki zagraniczne mogą być realizowane tylko po uzgodnieniu z obsługą Zeta Ars telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).

ZWROTY I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:


1. Na podstawie art. 2 ust 1 oraz art. 10 (z wyjątkiem określonym w art. 10 ust. 3) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, według załączonego wzoru.

2. Wszystkie towary znajdujące się w sklepie podlegają rękojmi i jako takie podlegają zwrotom lub wymianie na towary bez wad. Ukryte wady w książkach tj. uszkodzenia np. brakujące lub niezadrukowane strony, mogą być podstawą do wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy.

3. Zwrot dotyczy tylko towaru nie zakupionego bezpośrednio w siedzibie Zeta Ars.

4. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego.

5. W przypadku gdy dostarczona do klienta paczka uległa uszkodzeniu podczas transportu konieczne jest spisanie protokołu szkody dostępnego u kuriera lub na poczcie podczas odbioru przesyłki. Jest to warunek konieczny uznania reklamacji towaru uszkodzonego podczas transportu.

6. Koszty przesyłki ponosi Kupujący.


7. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania towaru, zwrot nie będzie przyjęty, a towar odeślemy do Kupującego na jego koszt.

8. Przed odesłaniem towaru prosimy o skontaktowanie się z naszym przedstawicielem. Pozwoli to na jednoznaczne ustalenie właściwej procedury zwrotu.

9. Towary zakupione w siedzibie Zeta Ars, nie podlegają zwrotom z wyłączeniem zwrotów reklamacyjnych.

10. Reklamację towaru składa się w formie pisemnej wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragon, faktura) i dołączonym reklamowanym towarem na adres siedziby PHU ZETA TADEUSZ ZAWADA, 40-153 Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 179B.

11. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

12. Procedura reklamacyjna kończy się:

a) uznaniem reklamacji - Klient otrzymuje zwrot kosztów towaru lub wymianę towaru na wolny od wad.

b) odmową uznania reklamacji - Klient otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamacji oraz ponownie bezzasadnie reklamowany towar.
W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji firmy PHU Zeta do właściwego Sądu.

13. Reklamację przesyłki (niedostarczenie przez Pocztę Polską) Zeta Ars może przyjąć od Klienta po upływie 14 dni od daty jej nadania, zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej lub w przypadku przesyłki kurierskiej zgodnie z procedurą obowiązującą kuriera.

14. Wynik reklamacji przesyłki uzależniony jest od wyniku reklamacji rozpatrzonej przez przewoźnika.

15. Każdy zarejestrowany Klient naszego serwisu ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych.

16. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę PHU Zeta Tadeusz Zawada siedzibą w Katowicach - kontakt związany z realizacją zamówień złożonych przez klientów, obsługi posprzedażowej, przekazywaniem klientowi informacji handlowej oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz.833 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ZWROTY I NIEODEBRANE PRZESYŁKI


1. PHU Zeta nie przyjmuje przesyłek zwrotnych, reklamacyjnych itp., wysyłanych za zaliczeniem pocztowym.

2. W przypadku zwrotu przez Pocztę Polską nieodebranej w terminie przesyłki, Klient zobowiązany jest do ponownego wniesienia opłaty pocztowej za kolejne nadanie do niego przesyłki.
Kwota opłaty pocztowej wynosi dwukrotność pierwotnych kosztów nadania. Po otrzymaniu przez Klienta informacji, iż przesyłka powróciła do firmy PHU Zeta, Klient ma 7 dni na dokonanie wpłaty za ponowne nadanie przesyłki.

UWAGI KOŃCOWE


Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zeta Ars.


Pobierz formularz zwrotu w formacie pdf
Zeta ArsO nas:Naczelną naszą dewizą jest odkopać, odkurzyć, odświeżyć i upowszechnić to co niedostępne dla zwykłych ludzi, to co zakopane w magazynach, na półkach bibliotek, antykwariatów i muzeów.
Cymelia... skarby naszej (i nie tylko) kultury i sztuki, architektury, kartografii, literatury...

Zeta Ars zajmuje się sprzedażą reprintów białych kruków, cymeliów, starych map, rycin, grafik itp. Na część wydawnictw znajdujących się w naszej ofercie posiadamy wyłączność sprzedaży. Podejmując decyzję o druku i wprowadzeniu do oferty, staramy się, aby produkt końcowy spełniał kryteria najwyższej jakości przy zachowaniu niewygórowanej ceny. Prowadzimy sprzedaż zarówno detaliczną jak i hurtową.


Dane kontaktowe:

PHU "Zeta"
Al. W.Korfantego 179B
40-153 Katowice
tel.:032 730 22 07
faks: 032 730 22 15
biuro@zeta-ars.pl

Numer Rachunku bankowego: 70-10600076-0000330000560638

Nasz komunikator GG:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze oraz pokrewne należą do: Wydawnictwa Grafika, Gopher U.R.P. oraz PHU "Zeta". Użyte nazwy własne należą do ich właścicieli, cytowane fragmenty notatek prasowych, wywiadów etc. podlegają ochronie zgodnie z prawem prasowym i pochodnymi.