Regulamin

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W SKLEPIE INTERNETOWYM

ZETA ARS


Pobierz formularz zwrotu w formacie pdf | Zapoznaj się z polityką prywatności | Cennik przesyłek

Sklep internetowy, działający pod adresem ip.zeta-ars.pl, prowadzony jest przez przedsiębiorcę działającego pod firmą PHU ZETA Tadeusz Zawada, NIP: 634-007-68-15, REGON 008433017, z siedzibą w Katowicach przy al. Wojciecha Korfantego 179B, zwanego dalej Zeta Ars.


1. Zeta Ars prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet stacjonarnie w siedzibie firmy.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:
a) strony internetowej www.zeta-ars.pl;
b
) telefonicznie pod numerem: +48 693 623 090;
c) drogą elektroniczną - e-mail: biuro@zeta-ars.pl.
3. Zamówienia drogą elektroniczną w sklepie internetowym Zeta Ars można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, zamówienia telefoniczne można składać w dni powszednie w godzinach od 9 do 15.
Zamówienia składane w dni powszednie będą realizowane do sześciu dni roboczych, zamówienia składane w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane w najbliższych sześciu dniach roboczych.
4. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie:

aktualnego numeru telefonu,

adresu e-mail,

adresu, na który przesłane będą towary,

rejestracja w bazie Zeta Ars (nie dotyczy zamówień telefonicznych).
5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.

PROCEDURA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje pocztą elektroniczną informację o jego złożeniu w systemie wraz z prośbą o potwierdzenie (dotyczy wyłącznie sklepu internetowego).
2. Rozliczenia transakcji następuje po dokonaniu wpłaty jedną z dostępnych form: przelew tradycyjny lub e-przelew przeprowadzony za pośrednictem Dotpay.pl (dotyczy wyłącznie sklepu internetowego).
3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu odpowiedniej kwoty na rachunku o numerze: IBAN: PL 63 2490 0005 0000 4600 7949 0210, BIC/SWIFT: ALBPPLPW, ewentualnie po otrzymaniu przez Zeta Ars informacji o dokonaniu przez klienta przelewu za pomocą dostępnych w sklepie internetowych bezpiecznych form płatności.
4. Wpłata (kwota zamówienia wraz z kosztami przesyłki) powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 1. Po tym terminie zamówienie nieopłacone zostanie anulowane, a towary zamówione ponownie staną się dostępne w sprzedaży.
5. Czas realizacji zamówienia (czas od zaksięgowania stosownej kwoty do wysyłki) wynosi do sześciu dni roboczych.
6. Zeta Ars nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy (zależny od przewoźnika).
7. W przypadku otrzymania przez Zeta Ars wpłaty po terminie anulowania zamówienia:
a) jeśli Zeta Ars nadal posiada towary, które były podstawą zamówienia, następuje jego realizacja – pełna lub częściowa,
b) jeśli Zeta Ars nie dysponuje już zamawianymi towarami, Zeta Ars niezwłocznie zwraca, przelewem bankowym na wskazane przez wpłacającego konto, wpłaconą za anulowane zamówienie kwotę.
8. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon fiskalny lub, po wybraniu przez Klienta odpowiedniej opcji, faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są gotowe do wysyłki.
9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu realizacji zamówienia.
10. Klient, do momentu realizacji zamówienia, może usunąć złożone zamówienie potwierdzając to drogą elektroniczną z adresu podanego przy rejestracji.
11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
12. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
13. Koszty dostawy uwzględnione będą w składanym zamówieniu. Dostawa towaru odbywa się w określony sposób - zależny od rodzaju zamawianego towaru.
14. Przesyłki dostarcza: Firma kurierska - przesyłka kurierska, czas dostawy najczęściej około 1-2 dni robocze; Poczta Polska - list polecony, czas dostawy do 5 dni roboczych.

PRZESYŁKI ZAGRANICZNE

1. Przesyłki zagraniczne realizowane są indywidualnie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z pracownikiem sklepu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

1. Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) istnieje możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów wraz z dokonaniem zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpienie może być złożone według załączonego wzoru.
2. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny dotyczy wyłącznie towarów zakupionych w sklepie internetowym i na allegro.
3. Zwracany towar po odstąpieniu od umowy nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Klienta.
4. Zeta Ars w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zwraca poniesione przez Klienta koszty przesyłki. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, jeśli towar nosi ślady użytkowania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy.
5. Przed odesłaniem towaru po odstąpieniu od umowy prosimy o skontaktowanie się z naszym przedstawicielem. Pozwoli to na jednoznaczne ustalenie właściwej procedury zwrotu. Niezależnie od powyższego, towar powinien zostać odesłany nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
6. Towary zakupione w siedzibie Zeta Ars nie podlegają zwrotom, z wyłączeniem zwrotów reklamacyjnych.
7. W przypadku wady rzeczy, stwierdzonej przed upływem 2 lat od dnia zakupu, Klient ma prawo złożyć reklamację. Reklamację towaru składa się w formie pisemnej, przesyłając ją wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragon, faktura) i dołączonym reklamowanym towarem na adres siedziby PHU ZETA TADEUSZ ZAWADA, 40-153 Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 179B.
8. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
9. Procedura reklamacyjna kończy się:
a) uznaniem reklamacji - Klient otrzymuje zwrot kosztów towaru lub wymianę towaru na wolny od wad;
b) odmową uznania reklamacji - Klient otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamacji oraz ponownie bezzasadnie reklamowany towar.
W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji firmy PHU Zeta do właściwego Sądu.
10. Reklamację przesyłki (niedostarczenie przez Pocztę Polską lub firmę kurierską) Zeta Ars może przyjąć od Klienta po upływie 14 dni od daty jej nadania, zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej lub - w przypadku przesyłki kurierskiej - zgodnie z procedurą obowiązującą kuriera.
11. Uznanie reklamacji przesyłki uzależnione jest od wyniku reklamacji rozpatrzonej przez przewoźnika.
12. Każdy zarejestrowany Klient naszego serwisu ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych.
13. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę PHU Zeta Tadeusz Zawada siedzibą w Katowicach do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez klientów, obsługi posprzedażnej, przekazywaniem klientowi informacji handlowej oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

ZWROTY I NIEODEBRANE PRZESYŁKI

1. Zeta Ars nie przyjmuje przesyłek zwrotnych, reklamacyjnych itp., wysyłanych za zaliczeniem pocztowym.
2. W przypadku zwrotu przez firmę kurierską nieodebranej w terminie przesyłki, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie. W przypadku podtrzymania przez Klienta chęci otrzymania towaru, zobowiązany jest on do ponownego wniesienia opłaty pocztowej za kolejne nadanie do niego przesyłki. Towar zostanie wysłany po otrzymaniu tej opłaty.