Reprint Wieś i miasteczko

  • szt.
  • 56,00 zł

"Wieś i miasteczko” - Wieś i miasteczko materiały do architektury polskiej, wydawnictwo Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości nakładem Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1916.

Oprawa twarda, ekoskóra włoska ze złoceniami,
wyklejka zadrukowana

Na okładce naklejka przedstawiająca fotografię  Dworu w Kowalach Pańskich

Papier środka: kreda

Format: 215 x 305 mm

Liczba stron: 212

Wydanie: 2010

 

 

"Wystawa Architektury Polskiej, urządzona w 1915 r. staraniem Koła Architektów i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami  Przeszłości w Warszawie, mogła wywierać swój wpływ bezpośredni na artystów tworzących i publiczność na piękno wrażliwą tylko przez czas swego trwania, wpływ więc z natury rzeczy chwilowy i przemijający.
Jednak pobieżne bodaj zaznajomienie się z bogactwem i wartością artystyczną zebranego na wystawie materiału wywołało zarówno w artystach, jak i miłośnikach sztuki ojczystej potrzebę utrwalenia tych wrażeń - potrzebę możliwie stałego obcowania z tą skarbnicą tylowiekowej twórczości narodowej, promieniującej przedziwną siłą tężyzny życiowej.
Pod wpływem tego pragnienia, odczuwanego żywo i powszechnie, zrodziła się myśl o podjęciu wydawnictwa, w którem całkowity możliwie plon wystawy mógłby istnieć w dalszym ciągu i docierać do najdalszych zakątków ziemi polskiej, uświadamiając ciągle i wszędzie, z czego powstała i ku czemu dąży architektura polska...